Disclaimer

Deze (web)site is eigendom van Infraspeed Maintenance BV. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

 

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Infraspeed Maintenance BV is geregistreerd onder nummer 34163618 bij de Kamer van Koophandel.

 

Werking website

Infraspeed Maintenance BV kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

 

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Infraspeed Maintenance BV. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van Infraspeed Maintenance BV en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

 

Over de disclaimer

Infraspeed Maintenance BV behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.